OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE – NOVEMBER 24, 2019

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA – NOVEMBER 24, 2019

       VÁLASZOS ZSOLTÁR:  Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.

       RESPONSORIAL PSALM: Let us go rejoicing * to the house of the Lord.

 

TODAY’S MASS INTENTION: For John&Ann Kaschalk, by Paul&Nena Kaschalk

 

MASS INTENTIONS FOR THE COMING WEEK:

November  

       30

Saturday

    9:00  AM

Latin Mass

December   

         1

 

Sunday

    9:30  AM

For István Spisak and Kacsala Family, by Magda Wood

TODAY – FEAST OF OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE The church’s liturgical year concludes with the feast of Christ the King, instituted by Pope Pius XI in 1925. The Pope based his decision on Holy Scripture.  The prophet Isaiah foretold about the Messiah: His reign will reach far and wide, and there will always be peace in His kingdom.

NEXT SUNDAY, 1ST SUNDAY OF ADVENT, IS THE BEGINNING OF THE NEW LITURGICAL YEAR. In Advent, we are reminded of the human race waiting for the coming of the promised Messiah and to personally prepare for the celebration of this event, and for His second coming. As we enter into this special season, we gratefully accept any contributions for the Christmas decorations and flowers.

THANKSGIVNG DAY let us be grateful and give thanks to God for all His goodness towards us, and for all the people in our lives who assumed sacrifices for us, for our families, for our society.  May God shower them abundantly with His blessings!

NEW YEAR’S EVE CELEBRATION AT ST. EMERIC’S: We will again say good-by to the old- and celebrate the New Year’s arrival at St. Emeric’s church hall in our traditional way.  Music by Harmonia Ensemble. Details will be forthcoming.

TODAY — SECOND COLLECTION for Catholic Campaign for Human Development. Please be generous.

SACRAMENTS: Anyone wishing to receive the sacrament of baptism or confirmation please contact the Rectory. 

CONFESSIONS: Before Mass and by appointment.

PLEASE PRAY FOR THE SICK: Especially, Jay Kovács, Kathy Szabó. May our Gracious Healer grant them healing of soul and body.

PLEASE PRAY FOR THE DECEASED.  

PASTORAL SERVICE: Please be reminded for emergency pastoral service, call Father Andras at St. Emeric at 216-965-0061. All other inquiries please leave a message at St. Elizabeth of Hungary Church 216-231-0325. You may also e-mail Fr. Andras Mezei at mezei1127@gmail.com

SPECIAL DONATIONS

THE TRADITIONAL LATIN MASS: will be offered every 2nd, 3rd, 4th, & 5th (if there is one) Saturday every month at 9 AM at St. Elizabeth of Hungary Church.

ST. ELIZABETH FEAST DAY – THANK YOU to all who helped in preparing and serving the delicious dinner last Sunday, especially to the Balaton Restaurant staff and the volunteers, for their selfless dedication and expertise.

 

A  SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE: XI. Piusz pápa 1925-ben rendelte el az ünnepet a Katolikus Egyházban. A pápa a Szentírásra alapozta döntését. Izajás próféta megjövendölte a Megváltóról: Messzire kiterjed uralma és országában mindig béke lesz.

ÚJ EGYHÁZI ÉV: Jövő vasárnap advent 1. vasárnapja, az új egyházi év kezdete. Adventben visszaemlékezünk arra,

amikor az emberiség várta a megígért Megváltót. Egyúttal az születésének ünnepére és második eljövetelére is készülünk. Adventi-karácsonyi dekrorációra/virágokra szánt adományokat szívesen vesszük!

SZILVESZTER A SZENT IMRÉNÉL: Amint korábban jeleztük, idén is lesz Óév-búcsúztató és Újév-köszöntő templomunk dísztermében. Zenél a Harmónia Zenekar. Részletek a későbbiekben!

MÁSODIK GYŰJTÉS: Mai vasárnap második gyűjtés lesz az ínségben szenvedők megsegítésére – ’Catholic Campaign For Human Development’. Köszönjük nagylelkű adományaikat!

HÁLAADÁS ÜNNEPE: Adjunk hálát a jó Istennek minden jótéteményéért és mindazokért, akik sok áldozatot vállaltak értünk, családunkért, országunkért és társadalmunkért! ISTENÜNK ÁRASSZ EL ÁLDÁSODDAL!

SZENTGYÓNÁS: A szentmisék előtt, illetve megbeszélés szerint lehet szentgyónást végezni.

KERESZTELÉS – ELSŐÁLDOZÁS – BÉRMÁLKOZÁS – BETEGLÁTOGATÁS ÉS GYÓNTATÁS – TEMETÉS: Kérem ez űgyben keressenek személyesen, vagy a fenti elérhetőségeken!

Az LIX. (59.) Magyar Kongresszus: Szeretettel meghívjuk, jöjjön el és legyen része az 59. Magyar Találkozónak, amelyet 2019 November 29-30-án rendezünk Clevelandban. Az ez évi témánk “Trianon kihatása: A Magyar Nemzet Összetartozása”. Foglalkozni fogunk a Trianoni békével, de szeretnénk hangsúlyozni a nemzeti összetartozás fontosságát, a jelenlegi helyzetet és a nemzet jövőjét. Helyszín: Hilton Garden Inn Downtown – 1100 Carnegie Ave, Cleveland, OH 44115, Egyesült Államok – Részletek a szórólapokon.

SZENT ERZSÉBET TEMPLOMBÚCSÚKÖSZÖNET: Hálásan köszönöm mindenkinek az áldozatos segítségét, akik nélkül nem tudtuk volna megszervezni és lebonyolítani az ünnepi ebédet. Igazán jó volt megtapasztalni, hogy nagyon sokan vagyunk, akik tudunk ünnepelni! Külön köszönet a Balaton Vendéglő munkatársainak, akik a főzést lebonyolították!  ISTEN FIZESSE MEG JÓSÁGUKAT!

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! ST. ELIZABETH OF HUNGARY, PRAY FOR US!

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Designed and Maintained by Zsolt Molnar