ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP – 2022, január 23.

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Uram, Istenem, örök életet adó igéid vannak.

BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ezen a héten szeretnék megosztani Önökkel egy hírt. Egyházmegyés püspökünk, Malesic püspök úr, a Szent Imre plébánia plébánosává és a Szent Erzsébet plébánia plébánosává nevezett ki engem. Mivel két különböző hivatalról van szó, minden plébánián külön kell, hogy beiktassanak. A Szent Imrénél való beiktatás február 6-án, a szokásos vasárnapi szentmisénk keretén belül kerül sorra. A szentmisét és a beiktatást Martin Amos, püspök úr fogja vezetni. A Szent Erzsébet-i beiktatásra február 20-án kerül sor, amikor Malesic püspök jelen lesz, hogy megünnepelje velünk együtt eme templom felszentelésének 100. évfordulóját.

Hálás vagyok Malesic püspök úrnak a belém vetett bizalmáért. Bár én kapom a kinevezést (megbízást) a szolgálatomra itt a plébánián, ez a hír inkább rólunk, mint plébániáról szól, és kevésbé rólam. A plébánosi kinevezés az egyházmegye irántunk való bizalmának  és az egyházközségünk stabilitásának, mint állandó jelleggel megállapított keresztényi hívek közösségnek, a jele.

A SZENT ERZSÉBET TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPLÉSE: Február 20-án ünnepli a Szent Erzsébet Plébánia az említett évfordulót. A szentmise délelőtt 10 órakor lesz és Bp. Edward Malesic lesz a főcelebráns. Megáldjuk a megjavított harangokat, majd kisebb recepcióra kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk! Tervezés céljából kérjük, jelezze jelenlétét a recepción Virginia Kachmarnál (otthoni szám: 216-791-6270 vagy mobilszám: 216-246-2370).

SZENTÍRÁSOLVASÁS ELŐTTI IMA A CSALÁDBAN: Urunk, mindenható Atyánk! Ezen az estén, mikor a napi munkában elfáradva otthonunkba térünk és a családi béke meghitt pillanatait éljük, csendet szeretnénk teremteni szívünkben, hogy a Te szavaidat hallgassuk. Hallgatni akarunk Téged, figyelni akarunk Rád. Fáradtak vagyunk már a sok hamis szótól, a sok felesleges emberi szótól. Most egybegyűltünk itt, szülők és gyermekek, hogy a Biblia szavaival imádkozzunk. Jól esik megemlékezni a megváltás művéről, hallani Országod örömhírét. Világosíts meg bennünket, hogy szívünkkel befogadjuk üzenetedet. Tudjuk, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet, add, hogy felfogjuk, mit jelent ez. Legyen Tiéd az első és utolsó szó ebben a házban. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ámen.   

TESTVÉREINK, A SZENTEK: Január 28-a Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító  ünnepe. Nápolyban tanult, majd Szent Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta tanulmányait. A középkor legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rendszerbe foglalta. (+ 1274)

AQUINÓI SZENT TAMÁS IMÁJA: Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kisszerűsége nélkül tisztává, zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, kislelkűség nélkül szomorúvá, fennhéjazás nélkül komollyá, könnyelműség nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igazlelkűvé! Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót, önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat és épülésére szolgáljak szóval és jó példával, a Te igazságodat tartva szem előtt! Ámen.

FARSANGI FÁNK: A Szent Imre Oltár Egylet asszonyai finom fánkot készítenek rendelésre, egy tucat $14. A rendelést hívják be január 26-ig a következő hölgy egyikénél: Zsula Marika 216-676-5863 vagy Mészáros Mária 440-331-0391. A FÁNK rendelést fel lehet venni Szent Imrénel akár vasárnap, január 30-án a 11:15 órás szentmise elött vagy után, vagy szombaton, január 29-én az 5 órás mise előtt.

MÁSODIK GYŰJTÉS: Mai vasárnap második gyűjtés lesz a Latin Amerikai El Salvador-i misszió javára. Kérjük nagylelkű adományukat!

ADOMÁNY BORÍTÉKOK: Kérjük a kedves híveinket, hogy az adományborítékokat szíveskedjenek felvenni a templom bejaratánál! Isten fizesse meg jóságukat, hogy szívügyüknek tartják templomunk fenntartását! Kérem tudassák velünk az esetleges címváltozásokat.

AZ ONLINE SZENTMISEKÖZVETÍTÉS 11:15 – kor a Szent Imre templomból! https://www.facebook.com/saintemeric/ és a https://stemeric.com/hu/ honlapon is.

Ez a bejeyzés a következő nyelven is elérhető: angol

No comments yet.

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Designed and Maintained by Zsolt Molnar