Archive | Értesítő

Rembrandt Jesus storm sea

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP – „B” év – 2021, június 20.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké megmarad. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Boldog Apák napját minden egyházközségünkben élő apának! Ez a megemlékezés a középkorból ered, amikor a katolikus Európa március 19-én, Szent József ünnepén ünnepelte az apák napját. Ezért a világ tizenkét országa még mindig ezen a napon emlékezik meg az apákról. Az Egyesült […]

Continue Reading 0
sacred heart 4

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP – 2021, június 13.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Mennyire jólesik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Két dolgot szeretnék ma megemlíteni. Első sorban, a június hónapja a Jézus Szent Szívének van szentelve. Mindannyian ismerjük a Szent Szív képeit vagy szobrait. Jézus keze (és a lába, ha látható) viseli a szög nyomait – az irántunk kimutatott nagy szeretetének jeleit. Krisztus […]

Continue Reading 0
Corpus Christi 3

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA – 2021, június 6.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ma ünnepeljük Jézus Krisztus Urunk legszentebb Testének és Vérének ünnepét (latinból eredő másik megnevezése: Corpus Christi – Krisztus Teste). Általában a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön ünneplik, de az Egyesült Államok egyházmegyéiben a következő vasárnapra van átrakva. A csütörtöki napnak az […]

Continue Reading 0
Trinity 3

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – MAY 30, 2021

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A művészeknek mindig is nehéz volt ábrázolniuk a Szentháromságot. Hogyan tudnák ábrázolni a felfoghatatlan misztériumot, ami a Szentháromság – egy Isten három személyben? Hogyan tudnák elkerülni azt a veszélyt, hogy képeik másokat teológiai hibákba vezetnének? Így aztán, a keresztény művészek számára […]

Continue Reading 0
Pentecost_1

PÜNKÖSDVASÁRNAP – 2021, május 23.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A keresztény ikonográfia a pünkösdi eseményben az apostolokat ülve és fejük fölött a tűz nyelvekkel ábrázolja; a Szentlélek pedig fénysugarakat kibocsátó galambként van megjelenítve. A 12. századig a festmények csak az apostolokat szemléltetik. Ezeken a korábbi képeken a központi alak szinte […]

Continue Reading 0
Ascension 1A

URUNK MENNYBEMENETELE – 2021, május 16.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ujjongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Az Urunk mennybemenetelének van sajátos magyar elnevezése: áldozócsütörtök. Ez a név abból ered, hogy 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt ez az ünnep. Azért ünnepli az Egyház csütörtökön az Urunk menybemenetelét, mert a Szentírás szerint Jézus Krisztus Urunk húsvét utáni […]

Continue Reading 0
Christ_Taking_Leave_of_the_Apostles

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA – 2021, május 9.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Mindszenty József bíboros ezt írta: „A legfontosabb ember a földön az anya. Nem hivatkozhat arra a megtiszteltetésre, hogy megépítette a Notre Dame székesegyházat. Nem kell ezt tennie. Épített csodálatosabbat, mint bármelyik székesegyház – a halhatatlan lélek lakhelyét, a baba testének apró tökéletességét. […]

Continue Reading 0
I-AM-THE-VINE 2

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – 2021, május 2.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Megkezdtük ezt a gyönyörű májusi hónapot. Nem csak azért gyönyörű ez a hónap, mert az időjárás jobbra fordul, hanem főleg azért, mert ez a hónap a Boldogságos Szűz Máriának van szentelve. Ez a szokás a legrégibb eset, amikor egy ájtatosság egy egész hónapra terjedt […]

Continue Reading 0
jesus-the-good-shepherd-3a

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA – 2021, április 25.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: A kő, amelyet az építők félredobtak, íme, az lett szegletkővé. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: 1964-ben VI. Pál pápa bevezette a hivatások világnapját, és azt arra a vasárnapra tűzte ki, amelyen a Jó Pásztor evangéliumát olvassák. Abban az időben ez a húsvét második vasárnapja volt, de a liturgiai reformok után most a húsvét negyedik vasárnapján […]

Continue Reading 0
Feltamadt Krisztus 5 Bergognone

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA – 2021, április 18.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét! BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A húsvéti időszak közepén vagyunk. Az egyik húsvéti szokás az, hogy az Úrangyala ima helyett a Regina caeli (Mennynek királyné asszonya) imát mondjuk. Ennek az imának a szerzője ismeretlen, de a szöveg 1200-ban kiadott római antifonáskönyvhöz vezethető vissza. A hagyomány szerint, 590-ben, súlyos járvány idején, […]

Continue Reading 0

Designed and Maintained by Zsolt Molnar