Archive | Értesítő

Family Bible reading

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP – 2023, január 22.

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA VÁLASZOS ZSOLTÁR: Világosságom az Isten, üdvözít engem. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ahogy ma megtartjuk az Isten Igéjének vasárnapját, szeretnék egy rövid magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy a protestáns Biblia könyveinek listája miért különbözik a katolikus Bibliától. Mind a katolikus, mind a protestáns Biblia 27 könyvet tartalmaz az Újszövetségben (bár Luther Márton meg akart […]

Continue Reading 0
Carracci Saint John the Baptist Lamb of God 3b

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP – 2023, január 15.

VÁL. ZSOLTÁR: Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Nemrég kaptam egy kérdést a szentek névsoráról, amelyet a római kánon (más néven első eucharisztikus ima) használatakor hallunk a szentmiséken. A római kánonnak két listája van a szentekről, egy a konszekráció előtt, egy pedig utána. Az első lista a Boldogságos Szűz Máriával […]

Continue Reading 0
Bartolomé_Esteban_Murillo_-_Adoration_of_the_Magi

URUNK MEGJELENÉSE: VÍZKERESZT – 2023, január 8.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete! BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A Vízkereszt jellegzetes eleme a mágusok, bölcsek története, akik messziről jöttek, hogy imádják az újszülött királyt, a világ Megváltóját. A szó, amely leírja őket görögül a magoi, ezt egy kicsit nehéz lefordítani. Megállapíthatjuk, hogy vallási kasztra, papokra, tanítókra, bölcsekre, asztrológusokra, orvosokra, de jósokra […]

Continue Reading 0
Mary Child Jesus 3

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – 2023, január 1.

VÁL. ZSOLTÁR: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ma van a karácsonyi nyolcad utolsó napja. A nyolcad egy nagyszabású ünnep nyolcnapos meghosszabbítása, ünneplése. A nyolcad minden napja megismétli a karácsony ünnepélyességét. Mivel a karácsony olyan nagy ünnep, miért tartana csak egy nap az ünneplése? A karácsonyi nyolcad egy másik főünneppel […]

Continue Reading 0
Christmas icon

URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY – 2022, december 25.

VÁLASZOS ZSOLTÁROK: Karácsony este: Ma született Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus. Karácsony napja: Fényesség ragyog ma fölöttünk, mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Mindenkinek nagyon Boldog Karácsonyt kívánok! Isten kegyelme és békéje legyen mindig Önökkel! A karácsony tanításának, a megtestesülés misztériumának nincs megfelelője a világon. Isten úgy döntött, hogy a Szentháromság második személyében […]

Continue Reading 0
4 Sun of Advent - Wreath

ADVENT 4. VASÁRNAPJA – 2022, december 18.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Urunk, Istenünk érkezik: ő a dicsőség királya. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Tudják meddig tart az adventi időszak? Sokan azt hiszik, hogy mindig négy teljes hét van adventben. Nos, csak némelyik évben tart az adventi liturgikus időszak teljes négy hétig. A legtöbb évben az advent valamivel rövidebb, attól függően, hogy az adott évben melyik hétköznapi […]

Continue Reading 0
3 Sun of Advent - Wreath

ADVENT 3. VASÁRNAPJA – 2022, december 11. – Gaudete-vasárnap

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Jöjj el, Urunk, Istenünk: üdvözíts minket. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Mai vasárnapnak a neve „Gaudete vasárnap.” A gaudete latinul azt jelenti, hogy örüljetek, és ez az első szó a szentmise kezdőénekében (Gaudete in Domino, vö. Fil 4, 4–6). Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk. […]

Continue Reading 0
2 Sun of Advent - Wreath

ADVENT 2. VASÁRNAPJA – 2022, december 4.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Napjaiban az igazság virága nyíljék, és teljes béke legyen a világ végéig. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: December 8-án a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepét tartjuk meg. A Szeplőtelen Fogantatás címet viselő Szűzanyánk egyben az Egyesült Államok védőszentje is. Ez a nap kötelező ünnep, vagyis kötelező a szentmisén való részvétel. Tudom, hogy valószínűleg sokan […]

Continue Reading 0
1st Sun Advent 4

ADVENT 1. VASÁRNAPJA – „A ” év – 2022, november 27.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Az advent kezdeti időszakának olvasmányai arra emlékeztetnek, hogy Jézus Krisztus dicsőségben tér vissza a földre. Nem tudjuk, mikor jön vissza, de Jézus megígérte nekünk, hogy dicsőségben fog visszatérni, „ahogy a világosság keletről jön”. Ez Malakiás jövendölésének beteljesülése, aki úgy beszélt az Úr eljöveteléről, […]

Continue Reading 0
Titian Christ and Good thief

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – 2022, november 20.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A liturgikus év utolsó vasárnapja egy különleges nap, hiszen ezen a napon ünnepeljük Urunk, Jézus Krisztus, a Mindenség Királyának ünnepét. XI. Pius pápa 1925-ben a Quas primas enciklikájával alapította meg ezt az ünnepet, hogy reagáljon a növekvő szekularizmusra és ateizmusra. Felismerte, hogy ha […]

Continue Reading 0

Designed and Maintained by Zsolt Molnar