Archive | Értesítő

Christ teaching apostles

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – 2022, május 15.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) A gyónás szentsége: Ezt a szentséget Jézus Krisztus húsvét vasárnapján alapította, amikor így szólt az apostolokhoz: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (János 20:22-23). Joggal mondhatjuk, hogy a kiengesztelődés szentsége a […]

Continue Reading 0
Good Shepherd Galla Placidia

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA – 2022, május 8.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Mi az ő népe vagyunk, és legelőjének nyája. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A Legfelsőbb Bíróság közelgő határozata: Amint Önök talán már tudják, ezen a héten valaki a bíróságtól illegálisan kiszivárogtatott egy dokumentumot, amely a Roe v. Wade (1973) határozat nagyon valószínű hatályon kívül helyezésére utal. Ez a határozat legalizálta az abortuszt az Egyesült Államokban. […]

Continue Reading 0
Feed my sheep Taghba 2

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA – 2022, május 1.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Mária hónap: Május a Szűzanya hónapja. Helyes tisztelni őt, hiszen ő nála nem lesz jobb anyánk soha. Nagyon is törődik velünk, különösen a lelkünk tisztaságára összpontosít. Imádkozzuk gyakran a rózsafüzért. A tavalyi évhez hasonlóan ezt a hónapot is tegyük egy kicsit különlegesebbé különböző imákkal […]

Continue Reading 0
Doubting Thomas 2

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA – 2022, április 24.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, amikor felidézzük Isten motivációját a megváltásunk nagy munkájára – végtelen irgalmasságát. Bukott világunk fényében azt mondhatjuk, hogy mindaz, amit Isten értünk tesz, irgalmának kifejezése, de az ő irgalma a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében […]

Continue Reading 0
Resurrection

HÚSVÉTVASÁRNAP: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE – 2022, április 17.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Tudták, hogy a páva a feltámadás és az örök élet szimbóluma? Fr. John Bartunek magyarázza: A pávák gyakran megjelentek a korai keresztény művészetben. Ősi pogány vallásokból hozták be őket, amelyek közül néhány azt vallotta, hogy a páva húsa soha nem […]

Continue Reading 0
HARRY ANDERSON - A entrada triunfal em Jerusalém

VIRÁGVASÁRNAP – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA – 2022, április 10.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Az emberek mind a négy evangélium […]

Continue Reading 0
Woman-adultery

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA – 2022, április 3.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A hagyomány a „szenvedés ideje” (tempus passionis) nevet adja a nagyböjt utolsó két hetének. Ez az az időszak, amikor egyre jobban összpontosítunk Jézus szenvedésére és halálára, és így elkísérjük Őt a Kálváriára vezető útján. Évszázadokon át a nagyböjt ötödik vasárnapját (a […]

Continue Reading 0
James_Tissot-Return_of_the_Prodigal_Son

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – Laetare-vasárnap – 2002, március 27.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Hamvazószerdán hallottunk az imádságra, böjtölésre és alamizsnára való felhívásról. Már említettem a böjtöt és az imát, ezért ma szeretnék néhány szót írni az alamizsnáról. Szóval, mi az a keresztény alamizsna? Először is, ez a vezeklés (bűnbánat) egyik módja. Az alamizsna a szegényeknek való […]

Continue Reading 0
Burning bush Gebhard Fugel

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA – 2022, március 20.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A nagyböjt időszaka hamvazószerdán kezdődött, amikor hallottuk a felszólítást, hogy alamizsnát adjunk, imádkozzunk és böjtöljünk. A múlt héten a böjtről beszéltem, ma pedig az imáról szeretnék megosztani néhány gondolatot. Ezek a gondolatok Fr. Thomas Dubay könyvéből származnak: Igniting a Fire Within. Az […]

Continue Reading 0
transfiguration-1590-ludovico-carracci

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA – 2022, március 13.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Légy velem, Uram, minden szükségemben. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ebben a nagyböjti időszakban sokat hallunk a böjtről. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk. Nagyböjt péntekjein (ha aznap nincs főünnep) a hústól való tartózkodással böjtölünk. És természetesen az Eucharisztia vétele előtt legalább egyórás böjtöt tartunk. Miért írta elő Isten az Ószövetségben a böjtöt? Miért folytatódott […]

Continue Reading 0

Designed and Maintained by Zsolt Molnar