Lelkészi üzenet

Lelkészi üzenet

Szeretettel köszöntöm a clevelandi Szent Erzsébet Plébánia honlapján.2015 nyarán érkeztem Clevelandbe, hogy a katolikus hitet és magyar identitást fenntartsuk és továbbadjuk az új generációnak.

A Szent Erzsébet Plébánia vezetéséhez, 2018. július 1-i hatállyal kaptam kinevezést, Főtisztelendő Nelson J. Perez püspök úrtól, mivel Főtisztelendő Antal András plébános úr nyugálományba vonult 2018. július 1-i hatállyal.
Lelkipásztori munkám célja, hogy a szétszóródott magyar és magyar származású testvéreimet összegyűjtsem, és mint egy nagycsaládban megélhessük az összetartozást, őrizve római katolikus hitünket, magyar örökségünket, szép magyar énekeinket-hagyományainkat. Fontosnak tartom, mint annak idején az ó-amerikások, hogy a templom az valóban egy olyan hely legyen, ahol az ember szívből megérezheti, hogy mit jelent számára az édes anyanyelv, mit jelent magyarul imádkozni és énekelni. Minden egyházközség életében fontos a lelki egység, számunkra a legfontosabb, hogy itt Clevelandben őrizzük a lelki egységet Krisztusban, ahol lehetőségünk van a szép és gazdag magyar liturgikus hagyományaink őrzésére és életben tartására.  Nagy öröm számomra, hogy itt teljesíthetek lelkipásztori szolgálatot, de örömöm akkor teljes, ha meghozzák az áldozatot, hogy időről-időre együtt lehetünk a templomban. Közös érdekünk, hogy őseink hitét, magyarságát őrizzük a Jóisten kegyeméből!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ez ünnepi alkalommal a Szent Erzsébet egyházközség nevében köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt 125 év alatt, nemcsak hivatalos megbízásukkal, vagy egyházközségi tagságukkal, de áldozatos tevékenységükkel és nagylelkű adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy az egyházközség e jeles határkőhöz érkezett. Elsősorban az egyházközség vezető papjaira és kisegítőire gondolok, akik az évtizedek folyamán, sokszor nagyon nehéz körülmények között, becsülettel helytálltak, és mint hűséges pásztorok Krisztus nyomdokain vezették és védték a nyájat. Ugyancsak, szeretettel emlékezünk és köszönetet mondunk azoknak a szerzetes nővéreknek és világi tanítóknak, akik a Szent Erzsébet templom iskolájában több mint 70 éven át tanították és nevelték a fiatalságot. Különös köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a Buckeye negyed átalakulási éveiben, és az azt követő évtizedekben is hűségesek maradtak a Szent Erzsébet templomhoz. Az ők kitartásuk és áldozatos munkájuk nélkül, nem ünnepelnénk ma 125 éves évfordulót. Gondolom, nem vagyok elfogult, ha szeretettel emlékezek és mondok köszönetet azoknak, akik a közel 30 éves lelkipásztori szolgálatom ideje alatt szívvel-lélekkel mellém álltak és segítettek, hogy az egyházközség megújuljon és erősödjön Isten és Egyházunk szolgálatában. Végül külön köszönet azoknak, akik segítettek, hogy ez ünnepséget előkészítsük. Nem volt könnyű, de hála Istennek elértük ezt a napot, amikor a gondviselő Istennek hálát adhatunk.

T. Az említett egyházközségi vezetők és hívek nagy része már az örökkévalóságba költözött. A mai ünnepi hangulatban kegyelettel gondoljunk rájuk, és kérjük a Feltámadt Urat, hogy minden áldozatos munkájukért és támogatásukért a boldog örökélet legyen az ők jutalmuk. Azoknak pedig, akik velünk együtt ünnepelnek, lelki békességet és egykor a jóságos és irgalmas Isten bőséges jutalmát kérjük.

Köszönetünket fejezzük egyházmegyénk főpásztorának, Nelson J. Perez püspök úrnak, Roger Gries segédpüspök úrnak, Gary Hoover apát úrnak és a magyar paptestvéreknek, hogy eljöttek és együtt mutathattuk be a hálaadó jubileumi szentmisét. Ugyancsak, köszönet a kedves vendégeknek és híveknek, akik jelenlétükkel ünnepélyessé és Isten előtt kedvessé tették e napot.

Végül örömmel mondunk köszönetet, hogy a Magyar Kormány képviseletében jeles személyek ünnepelnek velünk, és a kormány nevében megbecsülésüket fejezték ki azzal, hogy a jubiláló egyházközségnek, Amerika első római katolikus templomának egy kitüntető Oklevelet adományoztak. Köszönjük szépen!

K. T. A mai jubileumi ünnepen, visszatekintve az elmúlt 125 évre, elsősorban és mindenekfölött a gondviselő Istennek mondunk köszönetet, hogy áldásával kísérte és megtartotta templomunkat. Előre tekintve, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Ezért nem mondhatunk jóslatokat, hanem imádságos lélekkel, egyházközségünket, templomával és híveivel együtt továbbra is a gondviselő Isten oltalmába ajánljuk.

Ez a bejeyzés a következő nyelven is elérhető: angol

Designed and Maintained by Zsolt Molnar