KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – 2021, november 21.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött.

BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Az angol részben írtam az ad orientem, kelet felé, Isten felé, való misézési mód jogosultságáról. Nem akarom, itt megismételni az érvelést, hanem hozzáadnék egy-két gondolatot még.

„Helytelen és megtévesztő a liturgikus reformot megelőzően „háttalmisézésről” beszélni, ahogyan szintén megtévesztő a II. Vatikáni Zsinatot követően „szembemisézésről”, mintha a nép lenne a vonatkozási pont, és így a hívekhez képest mondjuk, hogy szemben vagy háttal van az oltár, mintha a pap nekik mutatná be a szentmisét, nem pedig a mindenható, fölséges és örökkévaló Istennek.” (Dr. Gruber László) Az ad orientem misében a pap és a nép együtt és egy irányba néz. 

Keleti irányban történő misézéssel szemben a versus populum celebrálást az „erősen kidomborított közösségi karaktere határozza meg, melyben pap és közösség egymás felé fordulva egy dialógusviszonyban állnak. Azzal is még mindig csak az Eucharisztia egy dimenziója fejeződik ki. A veszély abban áll, hogy ez a ’közösségesdi’ a közösséget zárt körré teszi, mely nem veszi többé észre a feltörő szentháromságos dinamikát, mely éppen az Eucharisztia nagyságát adja. … A közösség nem önmagával dialogizál, hanem közös mozgásban van a visszatérő Úr felé.”

„Az a körülmény, hogy Krisztust a felkelő nap szimbolizálja, eszkatologikusan jellemzett krisztológiára is utal. A nap a visszatérő Urat, a nap végleges felkeltét szimbolizálja. Kelet felé imádkozni ezt jelenti: az eljövendő Krisztus felé megyünk. Olyan liturgia, amely kelet felé irányul, egyben azt is jelenti, hogy ezzel belépett a történelem jövője, az új ég és új föld felé irányuló menetébe, amely Krisztus felé vezet bennünket. Ez a remény imádsága, utunkat kísérő imádság, amelyen számunkra Krisztus élete, szenvedése és feltámadása az iránymutató” (Joseph Ratzinger).

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM mindazoknak, akik segítették vagy támogatták a Szent Erzsébeti búcsúünneplésünket. Tudom, hogy ez sok munkát és áldozatot követelt. Nagyra értékelem mindazt az erőfeszítést, amelyet a védőszentünk méltó ünneplésének előkészítéséhez és zökkenésmentes lefolyásához tettek. Továbbra is könyörögjön értünk Jézus Krisztusnál az Árpádházi Szent Erzsébet!

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPE: Krisztus Király ünnepét XI. Pius pápa rendelte el 1925-ben, Mindenszentek ünnepe előtti vasárnapra, hogy az elpogányosodó korban, a hamis szabadosság lázongásai között az Egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívja. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték Advent előtti utolsó vasárnapra. Ezzel az Egyház azt emeli ki liturgiájában, hogy Krisztus királysága, amely láthatatlanul állandóan megvalósul az ő híveiben („Isten országa bennetek van:”) az idők végén láthatóan is megjelenik és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad. Méltóságunkat nem csorbítja, hanem reális alapra helyezi és kiteljesíti, ha elismerjük Isten Királyságát, amelyet átadott Fiának, Krisztusnak. Ez az ünnep évről évre hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok fölött való fölséges és feltétlen uralmát.

HÁLAADÁS NAPJA: Az Egyesült Államokban csütörtökön, november 25-én tartjuk a hálaadás napját (Thanksgiving Day), amely a karácsony mellett a legnagyobb amerikai családi ünnep. A hagyomány egészen az 1620-ban a Mayflower-en érkező puritán kivándorlókig vezethető vissza.

HÁLAADÁS:
Mindenért, amit adtál, mindenért, amit megakadályoztál: Hála Istennek!
Mindenért, amit elvettél, mindenért, amit megengedtél: Hála Istennek!
Mindenért, amit megelőztél, mindenért, amit megbocsátottál: Hála Istennek!
A szentmiséért, amelyen részt vehettem, s közelségedért, amelyben lehettem: Hála Istennek!
A halálért, amelyet nekem készítettél, a helyért, amelyet nekem a mennyben tartogatsz: Hála Istennek!
Hogy a Te örök szeretetedre rendeltél: Hála Istennek!

AZ ONLINE SZENTMISEKÖZVETÍTÉS 11:15 – kor a Szent Imre templomból! https://www.facebook.com/saintemeric/ és a https://stemeric.com/hu/ honlapon is.

Ez a bejeyzés a következő nyelven is elérhető: angol

No comments yet.

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Designed and Maintained by Zsolt Molnar