ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP – 2022, szeptember 4.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre.

BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Egy ideje a püspökök fő aggodalma az Eucharisztiába vetett hit hanyatlása és meg nem értése a katolikus hívek körében. A tendencia ellensúlyozására az Egyesült Államok püspökei úgy döntöttek, hogy eucharisztikus megújulási programot tartanak. Ez a program az Egyházmegyei Megújulás Évével (2022. június 19. – 2023. július 11.) kezdődött. Ennek érdekében szeretném megosztani önönökkel az ókeresztényi egyház tanúságtételét: milyen erősen hittek az Eucharisztiában.

  • Az Úr napján gyűljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Mindaz, akinek vitás ügye van felebarátjával, addig ne jöjjön közétek, míg ki nem békült, nehogy közönségessé váljon áldozatotok. Az Úr ugyanis erről mondotta: Mindenütt tiszta áldozatot mutatnak be nékem, mert nagy király vagyok, mondja az Úr, és nevem csodálatos a nemzetek között (Mal. 1,11- 14).” (Didache, c. 50-90)
  • Távol tartják magukat [eretnekek] az imádságtól és eucharisztiától, mert nem vallják, hogy az eukharisztia Megváltónk Jézus Krisztus bűneinkért szenvedett teste, melyet az Atya jóságában feltámasztott. (Antiochiai Szent Ignác, c. 107)
  • Ezt a táplálékot mi eukarisztiának nevezzük, senki kívülálló nem részesedhet belőle, csak aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást, és lemondott a bűnök bocsánatára az újjászületés fürdőjében, és úgy él, ahogyan azt Krisztus meghagyta. Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges kenyeret vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus, Megváltónk, az Isten Igéje által a mi üdvösségünkért felvett testet és vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, amivel vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik, és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez. (Szent Jusztin, c. 150)
  • [Krisztus]…vévén a teremtett dolgot, a kenyeret, hálákat adott és azt mondta: „Ez az én testem.” És hasonlóképpen a poharat, ami [szintén] annak a teremtésnek része, ahová mi is tartozunk, a vérének vallotta, és az új szövetség új áldozatát tanította (Szent Iréneusz, c. 189)
  • Az Ige minden a kisgyermek számára: apa, anya, nevelő és tápláló dajka. „Egyétek az én testem, és igyátok a vérem”, mondja. Ellát minket az Úr ezekkel a bensőséges táplálékokkal, odanyújtja a testét, és kiárasztja a vérét, és semmi nem hiányzik a gyermekek növekedéséhez. Ó, milyen megfejthetetlen misztérium!”  (Alexandriai Szent Kelemen, c. 198)

SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE (Szeptember 8): Mária szeplőtelen fogantatása után kilenc hónappal ünnepli az Egyház Mária születését, szeptember 8-án. Eredetileg a Szent Anna templom felszentelésének ünnepe volt. Van olyan vélemény, hogy Mária itt született, más vélemény szerint Názáretben. A legnagyobb titok hordozója volt Mária, a szövetség részese, Isten szolgálója, az emberiség édesanyja. Ünnepeljük együtt a Szent Szűz születésnapját, és kérjük az Úrtól, hogy megismerjük a Szűzanyát, mint aki igent mondott, és hallgató szerénységgel hordozta azt, akinek minden szavát megőrizte: Jézust.  

KALKUTTAI TERÉZ ANYA (Szeptember 5): IMA A BÉKÉÉRT:

Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam: a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölös-legessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Ámen.

KASSAI VÉRTANÚK (Szeptember 7): Kőrösi Márk (horvát származású esztergomi kanonok), Pongrátz István (jezsuita), Grodecz Menyhért (lengyel származású jezsuita) a kassai várkapitány házában kerestek menedéket, amikor 1619-ben Bethlen Gábor vezére, Rákóczi György elfoglalta Kassát. A vad hajdúk mindhárom papot katolikus hitük megtagadására akarták kényszeríteni. S mivel azok erre nem voltak hajlandók, iszonyú kínzások közepette kivégezték őket szeptember 7-én. Nagyszombatban, az orsolyiták templomában vannak eltemetve. Szent X. Piusz pápa 1905-ben avatta őket boldoggá. II. János Pál pápa avatta őket szentté Kassán 1995. július 2-án.

VASÁRNAPI ADOMÁNYOK A TEMPLOM JAVÁRA (angol részben vannak a múlt heti részletek) – Isten fizesse meg a nagylelkűségét! Köszönöm, hogy továbbra is támogatja a templomot. Adományaikat elküldhetik postai úton, vagy a honlapunkon felállított PayPal online fizetési lehetőségen keresztül https://www.stelizabethcleveland.org/hu/adakozas/

SAJNÁLJUK, DE EZEN A VASÁRNAPON AZ ONLINE SZENTMISEKÖZVETÍTÉS ELMARAD.

Ez a bejeyzés a következő nyelven is elérhető: angol

No comments yet.

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Designed and Maintained by Zsolt Molnar