ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP – 2022, augusztus 7.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának.

BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy mennyi hitvallásunk van, mi lenne a válaszunk? A legtöbben valószínűleg azt mondanánk, hogy egy. Hiszen Szent Pál az efézusiakhoz írt levelében azt mondta, hogy „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (4,5). Igaz, hogy egy hitünk van, de a hitvallások, a hitünkről vonatkozó formális kijelentések különbözhetnek abban, hogy miként írják le ezt az egyetlen igaz hitet. Soha nem mondanak ellent egymásnak, de eltérő mélységet és fókuszt tartalmaznak. Számos hitvallás létezik, de közülük három emelkedik ki, mivel ezeket használjuk a legtöbbször: a keresztelési fogadalmaink, az apostoli hitvallás és a niceai hitvallás.

Minden évben húsvét vasárnapján (a hitvallás helyett) megújítjuk keresztségi fogadalmainkat. Három kérdés az ördögről, a bűnről és a gonoszról való lemondásról, valamint három kérdés a Szentháromság Istenben és az Ő megváltó cselekedeteiben való hitről. Ezek a keresztelési ígéretek a szervezett keresztény istentisztelet legelejére nyúlnak vissza, és sok ókori szerző említi őket. Ha csecsemőként megkeresztelkedtünk, szüleink és keresztszüleink tették ezt a keresztségi ígéretet helyettünk. Életünk későbbi szakaszában, amikor az elsőáldozást vagy a bérmálás szentségét vettük magunkhoz, ugyanezen keresztségi fogadalom által megújítjuk hitünket. Amikor felnőttként keresztelkedünk meg, mi magunk tesszük meg ezeket az ígéreteket. Ezek a keresztelési ígéretek olyanok, mint egy kis hitvallás.

Katolikus hitünkben az Apostoli Hitvallást széles körben használják liturgikus és katechetikai célokra. Liturgikus szempontból leginkább akkor használatos, amikor különböző áhítatos imákat imádkozunk, mint például a rózsafüzér és az Isteni Irgalmasság rózsafüzér. A Hitvallás neve abból a valószínűleg ötödik századi legendából származik, amely szerint a Szentlélek sugallatára pünkösd után a tizenkét apostol mindegyike diktált belőle egy-egy részt. Ennek a hitvallásnak a gyökerei azonban a második századra nyúlnak vissza. Hagyományosan tizenkét cikkre oszlik.

A Niceai Hitvallás az a hitvallás, amelyet vasárnaponként és szentmisék alkalmával sokszor használunk. A pontosabb elnevezés Nicea-konstantinápolyi hitvallás kellene, hogy legyen. Ugyanis, ezt a hitvallást először a 325-ös niceai zsinaton fogalmazták meg, majd a kibővített változatot a 381-es konstantinápolyi zsinaton hagyták jóvá. A hitvallás e teljesebb változatának szükségességét az ariánus eretnekség új kifejezései tették szükségessé, amely tagadta Krisztus istenségét.

Amikor ezeket a hitvallásokat nyilvánosan elmondjuk a szentmisén vagy a személyes áhítatos imáinkban, mindig legyünk tudatában ősi gyökereiknek.

SZENT DOMONKOS: Augusztus 8-án ünnepeljük Szent Domonkos áldozópapot. Spanyol származású. Mint kanonok, küzdött a tévtanítások ellen. Az albiak eretneksége ellen prédikációival és élete példájával eredményesen dolgozott. Erre a munkára társakat is toborzott maga mellé, és 1216-ban megalapította a „prédikáló testvérek rendjét”, a domonkosokat, amely a katolikus tudományosság és igehirdetés terén múlhatatlan érdemeket szerzett. 1221-ben halt meg, Bolognában van eltemetve.

SZENT LŐRINC: Augusztus 10-én Szent Lőrinc vértanú ünnepe van. A római Egyház egyik legjelesebb, ősidők óta ünnepelt szentje. II. Szixtusz pápa szerpapja (diakónusa) volt, a szegények kijelölt gondozója. Amikor a császár az Egyház kincseit követelte tőle, az Egyház által gondozott szegényeket vezette elébe. Jókedvűen feküdt a tüzes rostélyra. – Az Egyház igazi kincsei a szegények, akik mindenkor velünk lesznek.

SZENT KLÁRA: Augusztus 11-e Assisi Szent Klára napja. Mivel idén vasárnapra esik, ezért elmarad liturgikus ünneplése. Assisiben született 1193-ban. A szegénység útján szülő-városának nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a róla elnevezett női szerzetesrendnek. Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az assisi Szent Damján-kolostorban. Assisi Szent Klára, könyörögj érettünk!

AZ ONLINE SZENTMISEKÖZVETÍTÉS – 11:15 – kor a Szent Imre templomból! https://www.facebook.com/saintemeric/ és a https://stemeric.com/hu/ honlapon is.

Ez a bejeyzés a következő nyelven is elérhető: angol

No comments yet.

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Designed and Maintained by Zsolt Molnar