THE EPIPHANY OF THE LORD – JANUARY 5, 2020

THE EPIPHANY OF THE LORD – JANUARY 5, 2020 – VÍZKERESZT

URUNK MEGJELENÉSE

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

RESPONSORIAL PSALM: Lord, every nation on earth will adore you.

TODAY’S MASS INTENTION: For Alex M. Toth, by Leonard J. Toth

MASS INTENTIONS FOR THE COMING WEEK:

January            11 Saturday     9:00 AM Latin Mass, by Fr. Bede Kotlinski OSB
January              12   Sunday     9:30  AM For Bandi (Bükkösi) Rozália, by Gyöngyi Bandi and family

FEAST OF THE EPIPHANY OF THE LORD – The poor and humble surroundings of Bethlehem did not manifest the glory of God. The feast of Epiphany reveals to us that glory. The three kings understood the call to follow the heavenly sign, and they found the way leading to God.  They assumed many sacrifices and yet did not consider themselves heroes, but rather were happy to find and offer gifts to the newborn King. At the beginning of Mass, we will bless water of which you may have to take home with you.

BLESSING OF HOMES – If you wish to have your home blessed, a tradition for the Feast of the three Kings, please let me know.

SACRAMENTS – Anyone wishing to receive the sacrament of baptism or confirmation please contact the Rectory.  CONFESSIONS – Before Mass and by appointment.

PLEASE PRAY FOR THE SICK – Especially, Jay Kovács, Kathy Szabó and Anna Melega. May our Gracious Healer grant them healing of soul and body.

PLEASE PRAY FOR THE DECEASED

PASTORAL SERVICE –  Please be reminded for emergency pastoral service, call Father Andras at St. Emeric at 216-965-0061. All other inquiries please leave a message at St. Elizabeth of Hungary Church 216-231-0325. You may also e-mail Fr. Andras Mezei at mezei1127@gmail.com

SPECIAL DONATIONS:

THE TRADITIONAL LATIN MASS – will be offered every 2nd, 3rd, 4th, & 5th (if there is one) Saturday every month at 9 AM at St. Elizabeth of Hungary Church.

DEAR PARISHIONERS! PLEASE PICK UP YOUR 2020 YEAR DONATION ENVELOPES. Thank you for your generosity in supporting the parish throughout the year.

I AM MOST THANKFUL FOR ALL THE GENEROUS HELP THAT MADE OUR CHRISTMAS CELEBRATION SO BEAUTIFUL – including the music service, the choir, the help in decorating-cleaning, and the financial support. May God reward you all abundantly for your service and dedication. 

MY SINCEREST THANK YOU TO EVERYONE for your kindness to me expressed in your holiday good wishes and gifts.

NEW YEAR’S WISH – “The first week of the New Year has dawned upon us and people as they wake up ponder over what the New Year holds in store for them, what can they expect, what they would like to achieve, what they can hope for.  Nevertheless, my message to them on this morning is not to yearn for romantic happiness, or success or riches or power or long life or even good health.  I would like them to clasp their hands and have but one wish for themselves: before the time for the harvest comes, please allow my soul to reach its fullness.” Selma Lagerlof

A  SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE

VÍZKERESZT – Betlehem szegénysége elrejtette Isten dicsőségét. Vízkereszt ünnepe felragyogtatja Isten nagyságát. A napkeleti bölcsek megértették a hívó szót, követték az égi jelet, s megtalálták az Istenhez vezető utat. Sok áldozatot vállaltak, mégsem tekintették magukat hősnek, hanem boldogok voltak, hogy megajándékozhatták az újszülött királyt.

A szentmise elején vízszentelést tartunk, mely megszentelt vízből vihetnek haza otthonaikba.

HÁZSZENTELÉSEK – Az új esztendő elején van a ház és lakásszentelések időszaka! Aki szeretné otthonát megszenteltetni, az jelezze igényét felém személyesen, vagy a plébánia hívószámán!

ADOMÁNY BORÍTÉKOK – Kérjük a kedves híveinket, hogy az adományborítékokat szíveskedjenek felvenni az előtérből! Isten fizesse meg jóságukat, hogy szívűgyüknek tartják templomunk fenntartását!

SZENTGYÓNÁS – A szentmisék előtt, illetve megbeszélés szerint lehet szentgyónást végezni.

KERESZTELÉS – ELSŐÁLDOZÁS – BÉRMÁLKOZÁS – BETEGLÁTOGATÁS ÉS GYÓNTATÁS – TEMETÉS – Kérem ez űgyben keressenek személyesen, vagy a fenti elérhetőségeken!

KÖSZÖNET –Hálásan köszönöm mindenkinek az ünnepi jókívánságait és ajándékait, amelyekkel elhalmoztak!

ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁG – Felvirradt az újév első hete, és ilyenkor az emberek, amikor felébrednek, arra gondolnak, hogy vajon mit hoz nekik a jövő, mit várnak tőle, mit szeretnének elérni, miben reménykednek. De én ezen a reggelen azt akarnám üzenni nekik, hogy ne szerelmi boldogságot vagy sikert vagy gazdagságot vagy hatalmat vagy hosszú életet vagy éppen jó egészséget kívánjanak maguknak. Azt szeretném, ha összekulcsolnák kezüket, és gondolatban egyetlen fohászt fogalmaznának meg: Istenem, mielőtt eljön az aratás ideje, engedd megérlelődni a lelkem!” Selma Lagerlöf  BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

AKIK A HÉTEN ÜNNEPLIK SZÜLETÉS VAGY NÉVNAPJUKAT AZOK SZÁMÁRA ISTEN ALDÁSÁT KÉRJÜK! 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Designed and Maintained by Zsolt Molnar